Συνεργάτες

1. QUALIA – Επικεφαλής εταίρος

Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δυνατότητες συμμετοχής με τις τοπικές κοινωνίες

Μη κυβερνητική οργάνωση/σύλλογος

Λάρισα, Ελλάδα

http://qualiaorg.com

Η QUALIA ιδρύθηκε το 2021 από μια ομάδα νέων στην Ελλάδα με όραμα να ερευνήσει το παρελθόν και το παρόν, να δημιουργήσει και να επιμεληθεί περιεχόμενο για την παραγωγή πολυαισθητηριακών εμπειριών για το κοινό. Η QUALIA είναι το νομικό πλαίσιο για την κοινωνικοπολιτιστική πρωτοβουλία “Η Κληρονομιά της Γεύσης” η οποία διερευνά τη σχέση μεταξύ του φαγητού και της ανθρώπινης κατάστασης μέσω συνεντεύξεων προφορικής ιστορίας, εκθέσεων και εκδηλώσεων τροφίμων. Η QUALIA στοχεύει στην ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών στους τομείς της έρευνας, της παραγωγής και της επιμέλειας σε θέματα που σχετίζονται με την ιστορία, την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία.

2. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA – Εταίρος

Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (τριτοβάθμιο επίπεδο)

Macerata, Ιταλία

https://www.unimc.it/it

Το Πανεπιστήμιο της Ματσεράτα (UNIMC) ιδρύθηκε το 1290 και είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, με περισσότερους από 12.000 εγγεγραμμένους φοιτητές και περίπου 600 υπαλλήλους και είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Ιταλία που εστιάζει αποκλειστικά στις κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στους φοιτητές προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών προγραμμάτων, εξειδίκευσης και θερινών σχολείων, τόσο στα ιταλικά όσο και στα αγγλικά. Έχουν δημιουργηθεί διεθνή προγράμματα ανταλλαγών με 132 ευρωπαϊκά ιδρύματα και πολλά πανεπιστήμια με έδρα σε χώρες εκτός ΕΕ έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με το UNIMC για συνεργασία στη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και συμβάσεις για ανταλλαγή φοιτητών, ιδιαίτερα στην Κίνα.

Επίσης, το 2014 το UNIMC έχει βραβευτεί με το βραβείο «Αριστεία στην Έρευνα». Το UNIMC δίνει μεγάλη προσοχή στη διατήρηση των φοιτητών και στην προώθηση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων, προσφέροντας μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες με στόχο τη συμβουλευτική και την ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια.

3. CULTUREPOLIS – Εταίρος

Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών

Κέρκυρα, Ελλάδα

https://culturepolis.org

Η CulturePolis είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με έδρα την Κέρκυρα στην Ελλάδα, που προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες για την κοινωνία των πολιτών και τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Προσφέρει υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης, Έρευνας Πολιτών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

α) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ > Η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μοχλού κοινωνικής συνοχής και ένταξης με έμφαση στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο που τροφοδοτείται από το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού – Κ.ΕΛ.Α.Λ.Π.

β) ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ > Η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και των σχέσεων του με την κληρονομιά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

γ) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ > Ανάπτυξη ικανοτήτων για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα με την υποστήριξη των επαγγελματιών των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη, το μάρκετινγκ και την ψηφιακή αναβάθμιση.

4. ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΑΝΑΔΑΣ

Επιμελητήριο

Γρανάδα, Ισπανία

https://www.camaragranada.org

Το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ναυσιπλοΐας της Γρανάδας είναι μια εταιρεία δημοσίου δικαίου που προωθεί και υπερασπίζεται τα γενικά συμφέροντα της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού και της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της. Για τους παραπάνω λόγους, είναι όργανο συμβουλευτικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με διάφορους δημόσιους φορείς. Το Επιμελητήριο, μέσω της εταιρικής του δραστηριότητας και όπως αναφέρεται στον Νόμο 3/1993, που ρυθμίζει το καθεστώς του Εμπορικού Επιμελητηρίου, προστατεύει τα συμφέροντα της περιφέρειας, βελτιώνοντας το οικονομικό περιβάλλον της πόλης και της και περιφέρειας της Γρανάδας. Το Επιμελητήριο προσφέρει δραστηριότητες και υπηρεσίες που προάγουν τη διοίκηση επιχειρήσεων, την τεχνική βοήθεια και επαγγελματική και μεταπτυχιακή κατάρτιση, τη διεθνοποίηση, την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και τις ευκαιρίες απασχόλησης για επαγγελματίες και ανέργους και τελικά δράσεις προσανατολισμένες στην οικονομική προώθηση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματιών και νέων επιχειρήσεων.