Περιγραφή έργου

Το AGRICULT ενισχύει την αγροδιατροφική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ επαγγελματιών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία από το 2023.

Το έργο έχει πέντε συγκεκριμένους στόχους:

1. Την προώθηση της έρευνας και της δημιουργικής αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών των έργων της ΕΕ σχετικά με την επιχειρηματικότητα αγροδιατροφής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Την προώθηση των πρακτικών συνδημιουργίας και την τη συμπερίληψη των δικαιούχων του έργου ως διαμορφωτές της διαδικασίας δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού.

3. Τη δημιουργία μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης για την επιχειρηματικότητα της αγροδιατροφής και της πολιτιστικής κληρονομιάς με σαφή περιβαλλοντική εστίαση που θα τονώσει την εξωστρέφεια των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ από αγροτικές και περιφερειακές περιοχές.

4. Την προώθηση συνεργειών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

5. Την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής και την προώθηση μιας διατροφής που είναι υγιεινή και φιλική προς το περιβάλλον.