Νέα

🌱🎥 Ελάτε στον κόσμο της #ΓΕΩΡΓΙΑΣ όπου οι πρωτοβουλίες #ErasmusPlus σπέρνουν τους σπόρους της αλλαγής! 🌿🚜
👩‍🌾 Ανακαλύψτε τον πλούτο των #αγροδιατροφών και τις βαθιές ρίζες της #πολιτιστικής κληρονομιάς που διαμορφώνουν τις γεωργικές μας πρακτικές.
🌿 Ας συνδημιουργήσουμε ένα όραμα βιωσιμότητας, γαλουχώντας το περιβάλλον μας και προωθώντας τις #υγιεινές επιλογές για όλους. 🌱🥕

sustainableagriculture #environmentalharmony #sustainablefuture

Μέχρι στιγμής, έχουμε εξετάσει 60 έργα της ΕΕ για παρόμοια θέματα με τους ακόλουθους στόχους:

  • Για να τεκμηριώσουμε τις καλές πρακτικές και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες-στόχους της Agricult (αγρότες, επιχειρηματίες αγροδιατροφικών προϊόντων)
  • Εντοπισμός καινοτόμων στοιχείων για την ενδυνάμωση της λειτουργίας του δικτύου και των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών
  • Για να σχεδιάσουμε μια ανθεκτική και ευέλικτη διατομεακή ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ παραγόντων διαφορετικών παραγωγικών τομέων
  • Πρόταση ενός μοντέλου κοινότητας
  • Ενδυνάμωση του co-marketing μεταξύ του δικτύου γεωργίας και άλλων τομέων
    Συνεργασία στη Χρήση των Social Media για Μάρκετινγκ
  • Να προσδιορίσουμε πόσα ενδιαφερόμενα μέρη και κοινό-στόχο συμμετείχαν ενεργά στο έργο.

Τα ευρήματα στο βίντεο:

Agricult research results from EU projects on agrifood and cultural entrepreneurship tools.

Εργαλειοθήκη