Δίκτυο

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Επιχειρηματικότητα Αγροδιατροφής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τα επιλέξιμα μέλη είναι

  • Άτυπες ομάδες
  • Επίσημες ενώσεις και σωματεία σε τοπικό (Κέρκυρα, Λάρισα, Ματσεράτα, Γρανάδα) και σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία)
  • Πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Εκπαιδευτικά κέντρα
  • Εκπαιδευτικές αρχές και άλλοι πάροχοι δια βίου μάθησης – κολέγια, σχολές τέχνης, ιδιωτικοί οργανισμοί, ΚΕΚ και ΙΕΚ
  • Ιδιοκτήτες/διαχειριστές επιχειρηματικών εκκολαπτηρίων και επιταχυντών

Το Δίκτυο θα είναι μέρος της εργασίας της Στρατηγική Επικοινωνίας και Δημοσιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής δέσμευση των ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του AGRICULT. Το Δίκτυο θα καλωσορίσει οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει παρόμοια έργα και τις ομάδες-στόχους τους, καθώς και την ομάδα-στόχο που συμμετέχει στα εργαστήρια.

Τα οφέλη των ομάδων-στόχων θα προκύψουν από την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα της αγροδιατροφής και της πολιτιστικής κληρονομιάς και από το Δίκτυο. Μέσω της ευαισθητοποίησης, οι ομάδες-στόχοι θα παρακινηθούν να μάθουν για τη αγροδιατροφική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα, να αναλάβουν δράση για αυτήν και να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Μέσω του δικτύου, οι ομάδες στόχοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις, τεχνογνωσία, καλές πρακτικές και ευκαιρίες για συνεργασία και ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βιωσιμότητα του έργου έγκειται εν μέρει στη λειτουργία του Δικτύου στο διαδίκτυο ως βάση για τη συνέχιση του έργου. Στόχος είναι να εγγραφούν μέλη και αναζητηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση προκειμένου να οργανωθεί ένα 4ήμερο συνέδριο με έκθεση προϊόντων. Η εκδήλωση αυτή θα περιλαμβάνει ομιλίες, εργαστήρια και εκθέσεις αγροδιατροφικών προϊόντων. Στόχος αυτής της μελλοντικής εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του AGRICULT, να εδραιώσει το Δίκτυο AGRICULT και να γεφυρώσει την αγροδιατροφική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

Το AGRICULT θα είναι επωφελές για τους οργανισμούς των οποίων τα προηγούμενα έργα σκοπεύουμε να ερευνήσουμε, για τους ίδιους οργανισμούς που θα είναι από τα πρώτα μέλη του Δικτύου AGRICULT και για τους οργανισμούς που θα εμπλακούν και θα επωφεληθούν από τα εργαστήρια.