🌾 Εργαστήριο στην Ελλάδα

Στις 19 Νοεμβρίου 2023, διοργανώσαμε ένα διαδραστικό εργαστήριο και έρευνα για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους από τον αγροδιατροφικό τομέα της περιφέρειας Θεσσαλίας. Περισσότεροι από 40 συμμετέχοντες συμμετείχαν στην παρουσίαση του έργου Agiruclt και στην ανασκόπηση των έργων της ΕΕ που σχετίζονται με την αγροδιατροφική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα.