Ενίσχυση της Αγροτικής και Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές

Το AGRICULT ενισχύει την αγροδιατροφική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ επαγγελματιών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία από το 2023.

Νεά & Εκδηλώσεις

Social Media